piecowo@piecowo.pl

+48 606 234 244

Zamek w Tykocinie został zrekonstruowany na fundamentach XVI wiecznego zamku królewskiego Króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy - Zygmunta Augusta. Rekonstrukcja bryły została przeprowadzona na podstawie danych archeologicznych i źródeł historycznych.

NAWET WAWEL TEGO NIE MA

Sala, w której znajduje się "piec zamkowy wielki, modry", jak zapisano w dawnych kronikach, zwana była szklaną. Nie ze względu na liczne przeszklenia, bo okien było w niej na pewno mniej, niż dzisiaj. Pod terminem "szkło" w staropolszczyźnie rozumiano również szkliwo. I to zapewne ze względu na ten wielki piec ze szkliwionych kafli nazwa "szklana" przylgnęła do tej sali.

 Takim dużym piecem nie może się pochwalić żaden zamek w Polsce

  -  nie kryje dumy Jacek Nazarko.

Podczas prac wykopaliskowych wśród ruin zamku, które były prowadzone ponad czterdzieści lat temu, wydobyto wiele drobnych fragmentów pięknych, biało-niebieskich kafli. Dzięki profesor Marii Dąbrowskiej z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie udało się z tysięcy kawałeczków odtworzyć pierwotny wygląd pieca.

- Ten piec powstał na początku XVII wieku, kiedy starosta Krzysztof Wiesiołowski rozbudował i zmodernizował tykociński zamek. Dlatego na kaflach pieca widnieją herby związane z historią rodu Wiesiołowskich - mówi Jacek Nazarko.

Ale trzeba tu podkreślić, że kafle były wyprodukowane przez rzemieślników z Tykocina. Później właśnie tutaj zamawiane były kafle do białostockiej rezydencji Branickich. A konstrukcję pieca też wzniósł miejscowy zdun. Podobnie jak teraz: kafle powstały w kaflarni Krzysztofa Karnego, a piec wymurował zdun mgr inż. Cezary Święcki.



ZAMEK KRÓLEWSKI w TYKOCINIE  -  PIEC I KOMINEK
 

   tel. +48 606 234 244 ; e-mail: piecowo@piecowo.pl

       POWRÓT do ,,KAFLANDIA"



ZAMEK KRÓLEWSKI w WARSZAWIE

ZDUN KRÓLEWSKI

 Zgodnie z prastarym prawem tytuł ,,Królewski" otrzymywali rzemieślnicy pracujący na rzecz panującego władcy, w związku z powyższym dokumentuję nasze prace uzasadniające używanie tego przydomka.

      ZAMEK KRÓLEWSKI  w  TYKOCINIE

      ZAMEK KRÓLEWSKI w WARSZAWIE 

TYKOCIN

Pan na Zamku - mgr inż. Jacek Nazarko