piecowo@piecowo.pl

+48 606 234 244

POWRÓT 

      Józef Jeśman urodził się 1 grudnia 1868 roku w miasteczku Wilejka. Później rodzina przeprowadziła się do Mińska, Jeśman pisał w swojej autobiografii: „Ojciec mój pochodził z niewielkiej wsi Jeśmany, w której, oprócz nas, mieszkało wiele ludzi o nazwisku Jeśman”. Ojciec Józefa Jeśmana - Gabriel był uczestnikiem powstania styczniowego 1863 r. Często opowiadał synowi o walce Polaków o niepodległość.

      W 1910 r. Józef Jeśman wraz z prof. Grum-Grzymajło opracował matematycznie podstawy teorii hydraulicznego przepływu gazów w piecach. Praca Пламенные печи doczekała się przekładów na wiele języków i jest traktowana jako podstawa do wyliczeń pieców według „formuły profesora Jeśmana”.

tel. +48 606 234 244 ; piecowo@piecowo.pl

PIECE

SULEJÓWEK

KOMINKI (w formie pieców)

       POWRÓT do ,,KAFLANDIA"

       GALERIA

 ПЛАМЕННЫЕ ПЕЧИ

С приложением статьи профессора И. Г. Есьмана

„К теории движения газов в металлургических печах"

 w tłumaczeniu:

 PIECE PŁOMIENIOWE

Z załączeniem pracy prof. I.G. Esmana (J.Jeśmana)

„O teorii ruchu gazu w piecach hutniczych”

Witam Państwa! - Oto, dlaczego nasze, polskie piece są najlepsze...

Jesteśmy firmą wykonującą piece komorowe według ,,Teorii hydraulicznego przepływu gazów", opracowanej ok. 1910 roku przez polskiego naukowca profesora Józefa Jeśmiana wraz z rosyjskim uczonym - profesorem Grum-Grzymajło dla przemysłu hutniczego w Rosji. Teorię tę, w okresie międzywojennym, na potrzeby pieców mieszkaniowych zastosował i rozwinął polski inż. Karol Szrajber. Jego piece na paliwa stałe osiągały niesamowitą sprawność 82%. Zapomniane po wojnie konstrukcje przywróciliśmy i rozwinęliśmy pod koniec lat 80-tych XXw. Efektem była współpraca z firmą ,,KAFEL-KAR" i opracowanie konstrukcji pieców wolnostojących typu ,,Ważka" oraz najlepsze i najbardziej sprawne palenisko w Europie - ,,Termokaust". Przeprowadzone badania w Instytucie  Energetyki  w  Łodzi  wykazały  sprawności: 85% dla drewna i 79% dla węgla kamiennego. W procesie spalania piece spełniają wszystkie normy ekologiczne, co potwierdzają otrzymane certyfikaty i patenty.                                                                                                                                                                                        - zapraszam - Cezary K. Święcki


GALERIA